Testamente

Testamente

Testamente – upprättas när den legala arvsordningen skall frångås och/eller ett arv skall utgöra enskild egendom.

 

Det är viktigt att du tänker igenom om du behöver ett testamente, hur ser din livssituation ut? Har du make, sambo, barn, särkullbarn eller vill du att någon utomstående person eller en organisation skall få del av eller hela din kvarlåtenskap efter det att du gått bort?

Äkta makar ärver varandra under förutsättning att ni inte har några barn eller barnen är gemensamma. Har ni särkullbarn ärver dessa före maken. Är du sambo har du eller din sambo inte någon arvsrätt, i så fall ärver dina barn eller föräldrar/syskon/morbror/moster/ farbror/faster dig. Denna legala arvsordning kan du helt eller delvis ändra genom ett testamente.

Genom ett testamente kan du utöver att ändra arvsordningen även förordna att viss egendom eller penningsumma skall utges till en speciellt utsedd person eller organisation. Du kanske vill stödja Barncancerfonden, BIK Karlskoga eller Degerfors IF. Du kan också försäkra dig och de dina om att den egendom de ärver skall tillhöra dem och inte en partner vid deras eventuella separation eller skilsmässa.

Om dina arvingar inte är överens eller bor långt bort kan det vara bra att förordna om att kvarlåtenskapen tas omhand och avvecklas av en testamentsexekutor. Eftersom vi har stor erfarenhet av avveckling av dödsbon kan du i trygg förvissning lämna detta till oss.

Ett testamente skall bevittnas av två opartiska personer. De intygar inte bara att det är du som undertecknat testamentet utan också att du gör det av egen och fri vilja.

Att förvara testamentet i original är viktigt eftersom det är det som måste finnas vid din bortgång, en kopia är inte tillräcklig. För närvarande kan vi i ett samarbete med Familjens jurist erbjuda förvaring av testamentet. Detta kommer då fram vid din bortgång.

När du nu tänker på vad som skall hända med din egendom efter din bortgång kanske det även är aktuellt att tänka på vad som händer om du inte är tillräckligt frisk att ta hand om din ekonomi din sista tid. Du kanske skall låta upprätta en framtidsfullmakt, se vidare framtidsfullmakt.

I samband med att vi går ger konsultationer om testamente och framtidsfullmakt brukar vi också komma in på hur du vill ha din begravning. Det skall inte anges i testamenten men vi lämnar ut Vita arkivet från Fonus i nästan alla våra möten.

Behöver du liksom Alfred Nobel upprätta ett testamente? Det allra viktigaste är att ta ställning och få det gjort om du känner att du behöver göra det.

Kontakta oss

Testamentet är en av de viktigaste handlingarna du kan upprätta, så för att undvika missförstånd ta hjälp av en erfaren jurist vid upprättandet.