Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt – upprättas för den dagen man inte längre kan sköta sina affärer och man utser själv vem man vill skall var den som tar över affärerna. Framtidsfullmakten är ett alternativ till att en god man utses.

 

En vanlig fullmakt riskerar att förlora sin giltighet om du inte längre kan fatta självständiga beslut. Då behövs en framtidsfullmakt och genom denna utser du din egne gode man.

Anhöriga har numera laglig rätt att hjälpa dig om du inte längre har förmågan att själv betala dina räkningar eller ta hand om dig men bara det som omfattas av den dagliga livsföringen, som lagtexten säger. Om du behöver hjälp med att sälja värdepapper eller en bostad måste en god man förordnas. En god man utses av överförmyndarnämnden och tingsrätten, inte av dig eller dina anhöriga.

Genom framtidsfullmakten kan du istället före att få en god man själv bestämma vem du vill ska hjälpa dig och i ditt ställe fortsätta ekonomiska arrangemang och fatta beslut. Framtidfullmakten kan omfatta t ex att se till att dina barnbarn fortsätter att få insättningar på sina bankkonton, att ge födelsdags- och julgåvor, att flytta eller sälja dina värdepapper eller att se till att din bostad säljs om du måste flytta till en annan bostad eller ett serviceboende.

För att inte några oegentligheter skall kunna äga rum kan du i framtidsfullmakten ange att det skall finnas en granskare som åtminstone en gång per år får gå igenom din ekonomi och se att fullmaktshavaren sköter den på ett bra sätt. Det är du som avgör om fullmaktshavaren skall ha rätt att få någon ersättning för sitt arbete eller inte.

En framtidsfullmakt kan inte omfatta beslut kring medicinsk vård eller tandvård men väl att fullmaktshavaren kan hjälpa dig i kontakter med sjukvården.

Du kan själv ange när framtidsfullmakten skall börja gälla genom att tingsrätten skall fatta beslut om detta. Om du inte anger detta är det upp till fullmaktshavaren att avgöra när du inte längre har förmågan att fatta beslut över din ekonomi.

Med en fullmakt att hjälpa till med läkarkontakter i avsikt att fastställa om oförmågan är bestående kan fullmaktshavaren förarbeta tingsrättens beslut.

Kontakta oss

Framtidsfullmakten är en av de viktigaste handlingarna du kan upprätta, så för att undvika missförstånd ta hjälp av en erfaren jurist vid upprättandet.