Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord – upprättas för att göra egendom inom äktenskapet till enskild eller till giftorättsgods.

Kontakta oss

Ett äktenskapsförord kan omfatta hela eller delar av egendomen, den ena eller bådas egendom, göra egendom till enskild eller giftorättsgods. Vid en konsultation med oss går vi igenom vad som passar er bäst.