Fullmakt

Fullmakt

Fullmakt – upprättas då man själv kan vara förhindrad att företräda sig själv, t ex om man är bortrest eller tillfälligt sjuk. Vid dödsbon kan en fullmakt ge någon annan rätt att vidta avvecklingsåtgärder.

Kontakta oss

Det är viktigt att fullmakten omfattar just vad du vill att fullmaktshavaren skall få göra i ditt ställe, så ta hjälp av en erfaren jurist vid upprättandet.