Skuldbrev

Skuldebrev

Skuldebrev – upprättas som bevis på att ett fordringsförhållande föreligger och vilka villkor som avtalats för det.

Kontakta oss

Det är viktigt att ett skuldebrev blir korrekt upprättat om du inte får betalt, så ta hjälp av en erfaren jurist vid upprättandet.