LOKAL
Din lokala juristbyrå i Karlskoga och Degerfors.
ERFARENHET
Mer än 30 år inom skatterätt och familjerätt
ENGAGEMANG
Med förståelse och respekt för din unika situation
PERSONLIGT MÖTE
På så sätt undviker vi missförstånd

Om företaget

Nordins juristbyrå startades av Katarina Nordin i början av 2018. Företaget ger juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

I samarbete med Familjens Jurist har vi möjlighet att förvara testamenten.

HISTORIK

Katarina Nordin har varit verksam som jurist i mer än 30 år dels inom skatterätt hos Skatteverket dels inom familjerätt inom Fonus och Familjens Jurist.

INRIKTNING

Inriktningen på verksamheten ligger framförallt inom familjerätten, t. ex upprättande av testamenten och framtidsfullmakter samt faderskaps- och vårdnadsfrågor.

ÖPPETTIDER

Öppet- och telefontid:

KONTAKT

Nordins juristbyrå AB
Kungsvägen 33
691 31 Karlskoga
0586 – 506 97
info@nordinsjuristbyra.se

VÅRA TJÄNSTER

Upprättas när den legala arvsordningen skall frångås och/eller ett arv skall utgöra enskild egendom.

Upprättas för den dagen man inte längre kan sköta sina affärer och man utser själv vem man vill skall var den som tar över affärerna. Framtidsfullmakten är ett alternativ till att en god man utses.

Upprättas vid dödsfall. Den utgör en inventering av dödsboet med avseende på juridiska dokument, tillgångar och skulder. Bouppteckning utgör också en legitimitetshandling som visar vem eller vilka som har rätt att agera i dödsboet.

Dödsboets engagemang avvecklas genom att bostad töms och tillgångar såsom värdepapper, fordon, bostadsrätt, fastighet försäljs och redovisas i dödsboets deklaration.

Upprättas som en förvaltningsberättelse över avvecklingen av dödsboet, vad som hänt med tillgångar och skulder, samt hur kvarvarande tillgångar fördelas mellan dödsbodelägarna.

Upprättas för att frångå bodelningsreglerna i Sambolagen, för att skydda de enskilda individerna i ett samboförhållande.

Upprättas för att göra egendom inom äktenskapet till enskild eller med giftorättsgods.

Upprättas som underlag för gåvan, för utbetalning eller överföring av en tillgång samt ändring av lagfart.

Upprättas vid separation/äktenskapsskillnad, inom äktenskapet eller vid dödsfall.

Upprättas för dödsbo åtminstone även året efter dödsfallet. Har försäljning av värdepapper, bostadsrätt eller fastighet skett redovisas dessa året efter det att transaktionerna utförts.

Upprättas som bevis på att ett fordringsförhållande föreligger och vilka villkor som avtalats för det.

Upprättas då man själv kan vara förhindrad att företräda sig själv, t ex om man är bortrest eller tillfälligt sjuk. Vid dödsbon kan en fullmakt ge någon annan rätt att vidta avvecklingsåtgärder.

Upprättas då någon har rätt att nyttja egendom som den inte själv äger t ex en sommarstuga. Nyttjanderättsavtalet reglerar vilka villkor som skall gälla för nyttjandet.

Som ombud företräda barn eller förälder vid faderskap, fastställelse och ändring.

Som ombud företräda föräldrar i frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn.

Kontakta oss

Du är välkommen att höra av dig med dina ärenden.

Kontaktuppgifter

Nordins juristbyrå AB
Kungsvägen 33
691 31 Karlskoga

Telefon: 0586 – 506 97

Öppettider