Nyttjanderättsavtal

Nyttjanderättsavtal

Nyttjanderättsavtal – upprättas då någon har rätt att nyttja egendom som den inte själv äger t ex en sommarstuga. Nyttjanderättsavtalet reglerar vilka villkor som skall gälla för nyttjandet.

Kontakta oss

Det är viktigt att villkoren i nyttjanderättsavtalet blir korrekta, så ta hjälp av en erfaren jurist vid upprättandet.