Om oss

Nordins juristbyrå AB

Nordins juristbyrå AB startades av Katarina Nordin i början av 2018. Från och med den 1 mars 2018 ges juridisk konsultation inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

Nordins juristbyrå finns på Kungsvägen 33 i Karlskoga där de flesta mötena sker men finns det önskemål om hembesök kan även det ordnas.

Inriktningen på verksamheten ligger framförallt inom familjerätten med vad som tillhör det, t ex upprättande av familjerättsliga avtal som äktenskapsförord, samboavtal eller bodelningsavtal. Ävenså upprättas testamenten, gåvobrev och skuldebrev. Vid dödsfall hjälper vi till att upprätta bouppteckningar och förrättar arvskiften. Möjlighet att få hjälp med avveckling och förvaltning av dödsbon finns också.

För din och företagets säkerhet upprättas uppdragsavtal för de tjänster du beställer.

Presentation av Katarina Nordin

Jag som driver Nordins juristbyrå AB heter Katarina Nordin.

Jag har varit verksam jurist sedan 1989 inom skatterätt hos Skatteverket och inom familjerätt hos Fonus och Familjens Jurist i Sverige AB.

Jag har utöver uppdrag med konsultationer med upprättande av testamenten och bouppteckningar etc. även uppdrag som god man för Allmänna arvsfonden med avveckling av dödsbon samt förordnas av tingsrätten som boutredningsman och bodelningsförrättare. Därtill är jag rättshjälpsombud och ombud med rättsskydd i processer avseende faderskap, vårdnad och umgänge med barn samt i arvsrättsliga tvister.

Jag har mina examina från Umeå Universitet, Företag och förvaltningsrättslig linje, samt från Stockholms universitet, jur. kand.

Jag har under flera år regelbundet skrivit i MäklarNytt, som utöver att den läggs ut på nätet också ges ut som en gratistidning i Karlskoga, Degerfors, Storfors och Kristinehamn.

Hitta hit
Telefon: 0586 – 506 97
Kontaktuppgifter
Nordins juristbyrå AB
Kungsvägen 33
691 31 Karlskoga
Öppet- och telefontid