Samboavtal

Samboavtal

Samboavtal – upprättas för att frångå bodelningsreglerna i Sambolagen, för att skydda de enskilda individerna i ett samboförhållande.

 

Sambolagen talar om vad som gäller för det fall ni som sambor väljer att inte fortsätta vara sambor, när samboförhållandet anses ha upphört, när bodelning skall ske och vad som ska bodelas.

Egendom i form av permanentbostad och bohag som ni köpt för ert gemensamma bruk inför eller under förhållandet är samboegendom. Samboegendomen skall bodelas i samband med att förhållandet upphör oavsett om det sker genom separation eller dödsfall. Bodelningen medför att ni delar lika om ni inte avtalat något annat. Det har ingen betydelse om ni betalat lika mycket för bostaden och bohaget eller om den ena av er betalat allt.

Vill ni inte att bodelningen skall ske på detta sätt måste ni upprätta ett samboavtal eller något annat juridiskt dokument. Detta kan framförallt bli aktuellt om ni gått in med olika kapital vid köp av bostadsrätt eller fastighet.

Som sambor är det viktigt att ni vet vad som gäller i ert förhållande, utöver hur en bodelning kan gå till. Vad händer om ni får barn? Vad händer när en av er avlider? Hur ser era försäkringsskydd för varandra ut? Ni kanske funderar på att upprätta ett samboavtal men ni kanske också behöver fundera på att upprätta ett testamente. När ni får barn kan det ofta vara bättre att vara gift än att förbli sambor.

Som sambor måste pappan erkänna faderskapet till ert barn. Som sambor är det mamman som har vårdnaden om barnet. Vill ni ändra detta kan ni skriva ett vårdnadsavtal.

Som sambor ärver ni inte varandra, ett testamente kan ändra det, se vidare testamente.

Som sambor är det inte naturligt att ni är förmånstagare till varandras försäkringar. Fråga din arbetsgivare vad som gäller för de försäkringar som arbetsgivaren har på dig.

Kontakta oss

Att vara sambo innebär så mycket mer än att en Sambolag finns. Kontakta oss så kan du få konsultation av en erfaren jurist.